CENIK

Varnost in zdravje pri delu

Sklenitev pogodbe za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu:
mesečni pavšal za mala podjetja
50,00
srednje družbe
100,00
večje družbe
300,00
Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja za posamezno delovno mesto, 80,00
za več delovnih mest Od 50,00 do 70,00
Razširitev izjave o varnosti z oceno tveganja za vsako novo delovno mesto 40,00
Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja za posamezno delovno mesto 30,00
Usposabljanje delavcev s področja varstva in zdravja pri delu s preizkusom usposobljenostiz izdelavo programa usposabljanja,zapisnika,gradiva in z izdajoPotrdila
1 delavec
40,00
Skupina do 5 delavcev na osebo
20,00
Skupina nad 10 delavcev na osebo
15,00
Skupina nad 50 delavcev na osebo
10,00
viličarist brez delovnih izkušenj 25 urni tečaj 180,00
viličarist - periodika 60,00

Pregledi in preizkusi delovne opreme

Izdelava zapisnika
do 10 strojev
34,00
do 50 strojev
100,00
POTRDILO za varno obratovanje za manjše stroje- kot vrtalni stroj,brusilni stabilni stroj, salamoreznica,šivalni stroji 17,00
večji stroji - kot stružnica,skobelnik,krožna žaga,brizgalni stroj,sušilnice lesa Od 40,00 do 60,00
CNC stroji 100,00
POTRDILO za varno obratovanje za tehnološke linije ( kot lakirnice,sušilnice,mizarske linije za rezkanje tramov),linije za izdelavo PVC folije z elektro meritvami 180,00
POTRDILO za varno obratovanje za – viličarje po kom. 40,00
POTRDILO za varno obratovanje za - avtodvigala,buldožerji,TGM Od 80,00 do 100,00
POTRDILO za varno obratovanje za mostna dvigala 150,00
POTRDILO za varno obratovanje za žerjave 180,00
Izdelava navodil za varno delo - po stroju 15,00

Fizikalne meritve

Hrup – izdelava zapisnika:
do 20 merilnih mest; 40,00
nad 20 merilnih mest 70,00
Hrup ;Meritev – eno delovno mesto; 20,00
Osvetljenost – izdelava zapisnika ;do 20 merilnih mest 20,00
Osvetljenost :Meritev – eno delovno mesto 9,00
Toplotne razmere - zapisnik do 20 merilnih mest 20,00
(temperatura,hitrost gibanja zraga,vlaga )Meritev – za eno delovno mesto 10,00
Toplotno sevanje –zapisnik;do 20 merilnih mest 20,00
Meritev ( vlaga,hitrost gibanja zraka,temperatura) 10,00
Izdelava Pravilnika o osebni varovalni zaščitni opremi 50,00

Požarna varnost

Sklenitev pogodbe za opravljanje strokovnih nalog s področja varstva perd požarom mesečni pavšal:
manjše družbe
100,00
večje družbe
200,00
Kontrolni pregled z izdelavo poročila
50,00
Izdelava požarnega reda:
manjše družbe
150,00
večje družbe
nad 300,00 do 500,00
Izdelava požarne ocene
Manjše družbe
80,00
Večje družbe
po ponudbi
Izdelava načrta evakuacije in požarnega načrta ura dela 30,00
Usposabljanje delavcev s področja varstva pred požarom za 1 delavca 40,00
Izdelava programa usposabljanja,gradiva,zapisnika Potrdila ( prikaz gašenja z RGA S 6,hidranti ) več oseb nad 5, 20,00
nad 50 11,00
Usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (za gašenje,reševanje, izvedbo evakuacije) Tečaj od 5 do 11 ur 80 na osebo,večje skupine popust

Ekologija

Izdelava poslovnikov – načrtov gospodarjenja z odpadki 100,00

Gradbeništvo

Izdelava varnostnega načrta – faza priprave projekta
Manjši objekti – stanovanjske hiše
320,00
Srednji objekti 500.000 EUR investicije
1000,00
Večji objekti nad 1.000.000 EUR investicije
po ponudbi
Koordinacija na gradbišču – faza izvajanje projekta Ura koordinacije 40,00
Režijska ura strokovnega delavca 30,00
Kilometrina + čas na poti 65 % cene L .goriva D 2. Potovalna ura nad 40 km pavšalna ura 20,00
Znesek brez DDV v EUR
Na pogodbene obveznosti priznavamo 10 % popust na izvršene storitve
Plačilo 30 dni po opravljeni storitvi oziroma po dogovoru
Rok reklamacije računa ( tri dni po prejemu računa )
Vse storitve so brez DDV
V primeru takojšnjega plačila,če je storitev večja od 400 EUR priznavamo 10 % popusta