Varstvo pri delu

Družba PIRC inženiring varstva pri delu d.o.o. ima s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pooblastilo za opravljanje strokovnih nalog varstva pri delu.

Osnova varstva in zdravja pri delu je:

Načrtovanje in promocija varnosti in zdravja pri delu in preventiva so trajnostni procesi poslovanja podjetja,

Preventiva na delovnih mestih pomeni predvsem obvladovanje povečanih tveganja v zvezi z delom, večjo storilnost,manjše bolniške odsotnosti in predvsem varno delo,

S.p. in delodajalci izognite se regresnim zahtevkom v primeru poškodb v zvezi z delom zdravstvenim zavarovalnicam. KAKO? Tako, da imate pravočasno in periodično urejene Zakonske evidence s področja varstva in zdravja pri delu. Kako Vam lahko pomagamo? Z dolgoletnimi 38 let delovnimi izkušnjami.

Storitve varstva pri delu: